เข็มปักผ้า DMC

No.

3-9 5-10

Share

เข็มปักผ้า DMC  

  • เข็มเบอร์ 1-5 บรรจุ 12 เล่ม
  • เข็มเบอร์ 3-9 บรรจุ 16 เล่ม  (นิยมใช้) 
  • เข็มเบอร์ 5-10 บรรจุ 16 เล่ม 

 

เข็มเบอร์น้อย "ใหญ่กว่า" เข็มเบอร์มาก
เบอร์ 1 เข็มจะยาวและหนาที่สุด
เบอร์ 10 เข็มจะสั้นและบางที่สุด