แผ่นวาดมุมโค้งของกระเป๋า 1 Set มี 3 ชิ้น Clover

31-011

Share

แผ่นวาดมุมโค้งของกระเป๋า  Clover
  • 1 เซต มี 3 ชิ้น มุมโค้ง 12 ขนาด
  • ชิ้นที่ 1 มีขนาด 1 ซม. 1.5 ซม. 2 ซม. 3 ซม. 
  • ชิ้นที่ 2 มีขนาด 2.5 ซม. 4 ซม. 7 ซม. 8 ซม.
  • ชิ้นที่ 3 มีขนาด 9.5 ซม. 11.5 ซม.