สายวัดผ้า แถบสี กว้าง 1.8 ซม. ยาว 150 ซม. ยี่ห้อ AKTION

MT-01

Share

สายวัดผ้า แถบสี ยี่ห้อ AKTION

  • สายวัดกว้าง 1.8 ซม. ยาว 150 ซม. (60 นิ้ว)
  • ด้านแถบสีเหลือง เป็นหลักนิ้ว
  • ด้านแถบสีขาว เขียว แดง เป็นหลักเซนติเมตร
  • แถบสีละ 10 ซม. เพื่อช่วยให้อ่านตัวเลขได้ง่ายขึ้น
  • มีกระดุมบริเวณปลายสายวัดสำหรับล็อคม้วนเก็บ เพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บ