ชุดห่วงพวงกุญแจ ห่วงใหญ่ 8.5 ซม. ห่วงเล็ก 2.5 ซม.

สี

ทองเหลือง เงิน

Share

ชุดห่วงทำพวงกุญแจ สีทองเหลือง, สีเงิน

ใช้สำหรับทำ Key Cover

1 ชุด ประกอบด้วย

  1. ห่วงใหญ่ 8.5 ซม. 1 อัน
  2. ห่วงเล็ก 2.5 ซม. 10 อัน
  3. ตะขอก้ามปู ยาว 3.5 ซม. 1 อัน

 

ชุดห่วงพวงกุญแจ สีเงิน