สะดึงพลาสติก สี่เหลี่ยม

9x13, 11x16, 18x26, 24x34, 27x40 ซม.

ขนาด

9 x 13 ซม. สีฟ้า 11 x 16 ซม. สีชมพู 18 x 26 ซม. สีเขียว

หมวดหมู่ : สะดึงปักผ้า

Share

สะดึงพลาสติก แบบสี่เหลี่ยม คละสี

สะดึงมี 5 ขนาด

  • ขนาด 9 x 13 ซม.  ราคา 55 บาท 
  • ขนาด 11 x 16 ซม. ราคา 60 บาท  
  • ขนาด 18 x 26 ซม. ราคา 70 บาท  
  • ขนาด 24 x 34 ซม. ราคา 80 บาท 
  • ขนาด 27 x 40 ซม. ราคา 100 บาท 
  • สะดึง 5 ขนาด ราคา 360 บาท