เข็มเย็บผ้าหัวทอง คละขนาด บรรจุ 30 เล่ม (6 ขนาด)

สี

ชมพู ดำ

Share

เข็มเย็บผ้าหัวทอง คละขนาด บรรจุ 30 เล่ม 

  • เข็มมีหลายขนาด ใช้สำหรับเย็บผ้า, เนาผ้า, สอยผ้า, ปักผ้า

เข็มมี 6 ขนาด

  • ขนาด 32 มม. มี 8 เล่ม
  • ขนาด 37 มม. มี 8 เล่ม
  • ขนาด 40 มม. มี 8 เล่ม
  • ขนาด 48 มม. มี 3 เล่ม
  • ขนาด 50 มม. มี 2 เล่ม
  • ขนาด 44 มม. มี 1 เล่ม