เข็มเย็บผ้า เบอร์ 9 บรรจุ 10 เล่ม

ND-04

Share

  • เข็มเย็บผ้า หรือเข็มสอยผ้า ตราใบไม้ เบอร์ 9
  • เข็มยาว 4.2 ซม. 1 แพ็คบรรจุ 10 เล่ม
  • ใช้สำหรับเย็บผ้าหนาปานกลาง
  • Made in Japanเข็มเย็บผ้า เบอร์ 9