แกนเก็บไหมปัก 20 ช่อง

สี

เหลือง ฟ้า ส้ม เขียว ชมพู

Share

  • แผ่นพลาสติกเก็บไหมปัก
  • มีช่องใส่ไหมปัก 20 ช่อง
  • แผ่นพลาสติก ขนาด 8 x 19.5 ซม. หนา 1.5 มม.
  • ใช้สำหรับจัดเก็บไหมปักให้เป็นระเบียบ จัดเก็บง่าย ไหมปักไม่พันกัน