ด้ายเย็บผ้าวีนัส เบอร์ 60 ยาว 550 เมตร (สีฟ้าอ่อน)

Venus-6470

Share

ด้ายเย็บผ้าวีนัส 100% Polyester
เบอร์ 60 ยาว 550 เมตร
ด้ายอเนกประสงค์ สีไม่ตก ไม่หด
เหมาะกับผ้าทุกชนิด