ด้ายเย็บผ้า แพ็ค 30 หลอด ยาว 100 เมตร

ST-02

Share

  • ด้ายเย็บผ้า เบอร์ 60
  • ด้ายแพ็คละ 30 หลอด 30 สี
  • ด้ายยาวหลอดละ 100 เมตร 
  • เส้นด้ายเหนียว สีสวย

 

ด้ายเย็บผ้า