ด้ายเย็บผ้าวีนัส เบอร์ 60 ยาว 550 เมตร (สีเบจ)

Venus-1030

Share

  • ด้ายเย็บผ้าวีนัส 100% Polyester
  • ด้ายเบอร์ 60 ยาว 550 เมตร
  • ด้ายอเนกประสงค์ สีไม่ตก ไม่หด
  • เหมาะกับผ้าทุกชนิด