เทมเพลต งานควิลท์ ขนาด 12 x 12 ซม.

PP-26

Share

  • เทมเพลต งานควิลท์ ลายใบไม้
  • ขนาดเทมเพลต 12 x 12 ซม.  หนา 0.4 มม.
  • สำหรับวาดลายควิลท์ ลงบนชิ้นงาน เช่น กระเป๋างานควิลท์, ผ้านวม, ผ้าโชว์ผนัง, ปลอกหมอน เป็นต้น