เทมเพลต ลายงานควิลท์ ขนาด 18 x 20 ซม.

PP-25

Share

  • เทมเพลตงานลายควิลท์
  • ขนาดเทมเพลต 18 x 20 ซม.  หนา 0.4 มม.
  • สำหรับวาดลายควิลท์ ลงบนชิ้นงาน เช่น กระเป๋างานควิลท์, ผ้านวม, ผ้าโชว์ผนัง, ปลอกหมอน เป็นต้น