ห่วงกลมเล็ก สีทองเหลือง 6 mm. (50 อัน/แพ็ค)

ZZ-30

Share

  • ห่วงกลมเล็ก สีทองเหลือง กว้าง 6 มม. หนา 0.9 มม.
  • สำหรับใส่ตัวห้อยซิป กับหัวซิป