ด้ายเย็บผ้าวีนัส เบอร์ 60 ยาว 550 เมตร (สีชมพูอ่อน)

Venus-6125

Share

  • ด้ายเย็บผ้าวีนัส
  • 100% Polyester เบอร์ 60 ยาว 550 เมตร
  • ด้ายอเนกประสงค์ สีไม่ตก ไม่หด
  • เหมาะกับผ้าทุกชนิด