Refill ไส้ดินสอชอล์ก 16 แท่ง Germany (ไม่มีด้ามดินสอ)

Pencil-13

Share

  • ไส้ดินสอชอล์ก 16 แท่ง
  • สีขาว 8 แท่ง สำหรับผ้าสีเข้ม
  • คละสี 8 แท่ง ได้แก่ สีเหลือง, สีน้ำเงิน, สีม่วง, สีเขียว, สีฟ้า, สีแดง, สีส้ม, สีน้ำตาลอ่อน สำหรับผ้าสีอ่อน
  • ยี่ห้อ hoechstmass ของเยอรมัน