ด้ายเย็บผ้าวีนัส เบอร์ 60 ยาว 550 เมตร (สีเขียวขี้ม้า)

SKU : Venus-1382

Share

  • ด้ายเย็บผ้าวีนัส สีเขียวขี้ม้า
  • 100% Polyester เบอร์ 60 ยาว 550 เมตร
  • ด้ายอเนกประสงค์ สีไม่ตก ไม่หด
  • เหมาะกับผ้าทุกชนิด