ด้ายเย็บผ้าวีนัส เบอร์ 60 ยาว 550 เมตร (สีกรมท่าเข้ม)

Venus-6603

Share

  • ด้ายเย็บผ้าวีนัส 100% Polyester เบอร์ 60 ยาว 550 เมตร
  • ด้ายอเนกประสงค์ สีไม่ตก ไม่หด
  • เหมาะกับผ้าทุกชนิด