ด้ายเย็บผ้าวีนัส เบอร์ 60 ยาว 550 เมตร (สีฟ้าพาสเทล)

Venus-6441

Share

  • ด้ายเย็บผ้าวีนัส 100% Polyester
  • ด้ายเบอร์ 60 ยาว 550 เมตร
  • ด้ายอเนกประสงค์ สีไม่ตก ไม่หด
  • เหมาะกับผ้าทุกชนิด