(สินค้ามีตำหนิ) กล่องกระสวย ใส่กระสวยได้ 25 อัน (กล่องเปล่า)

BB-21

** ฝากล่องไม่แน่น มีรอยเล็กน้อย **

Share

  • กล่องกระสวยมีตำหนิเล็กน้อย
  • ฝากล่องล็อตไม่อยู่ แต่ยังใส่เก็บกระสวยได้ปกติ