อะไหล่กระดุมปั๊ม

ขนาด 10 มม. 12 มม. 14 มม. 16 มม. 20 มม. 25 มม.

ขนาด

10 มม. 12 มม. 14 มม. 16 มม. 20 มม. 25 มม.

หมวดหมู่ : กระดุม

Share

อะไหล่กระดุมปั๊ม สำหรับทำกระดุมผ้า
  • ขนาด 10 มม.  (1 ซม.)     จำนวน 10 เม็ด  ราคา 20 บาท 
  • ขนาด 12 มม.  (1.2 ซม.)  จำนวน 10 เม็ด  ราคา 30 บาท
  • ขนาด 14 มม.  (1.4 ซม.)  จำนวน 10 เม็ด  ราคา 30 บาท
  • ขนาด 16 มม.  (1.6 ซม.)  จำนวน 10 เม็ด  ราคา 30 บาท 
  • ขนาด 20 มม.  (2 ซม.)     จำนวน   5 เม็ด  ราคา 20 บาท 
  • ขนาด 25 มม.  (2.5 ซม.)  จำนวน   5 เม็ด  ราคา 30 บาท