ชุดทำกระดุมปั๊ม สำหรับทำกระดุมผ้า

ขนาด 10, 12, 14, 16, 20, 25 มม.

ขนาด

10 มม. 14 มม. 16 มม. 20 มม. 25 มม.

หมวดหมู่ : กระดุม

Share

ชุดอุปกรณ์ทำกระดุมปั๊มผ้า Home Covered Buttons จาก ญี่ปุ่น

ในชุดประกอบด้วย บล็อกพลาสติก ตัวกระดุม แบบกระดาษสำหรับวาด

  • ขนาด 10 มม.  (1 ซม.)     มีอะไหล่กระดุมจำนวน 20 เม็ด 
  • ขนาด 12 มม.  (1.2 ซม.)  มีอะไหล่กระดุมจำนวน 17 เม็ด
  • ขนาด 14 มม.  (1.4 ซม.)  มีอะไหล่กระดุมจำนวน 15 เม็ด
  • ขนาด 16 มม.  (1.6 ซม.)  มีอะไหล่กระดุมจำนวน 12 เม็ด
  • ขนาด 20 มม.  (2 ซม.)     มีอะไหล่กระดุมจำนวน 10 เม็ด
  • ขนาด 25 มม.  (2.5 ซม.)  มีอะไหล่กระดุมจำนวน   7 เม็ด