การจัดส่งสินค้า

          ร้าน Jutoonshop ขอแจ้งนโยบายการจัดส่งสินค้า เพื่อเป็นข้อตกลงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งสินค้าของทางร้านฯ 
 • จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าในวันทำการถัดไป หลังจากได้รับการแจ้งการชำระเงินค่าสินค้าแล้ว
 • จัดส่งสินค้าให้ตามประเภทของการจัดส่งที่ลูกค้าเป็นผู้เลือกด้วยตัวเองในขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า
 • ในกรณีที่ทางร้านตรวจสอบแล้วไม่พบยอดเงินเข้าตามที่ลูกค้าแจ้ง หรือยอดเงินที่โอนเข้ามาไม่ตรงกับยอดเงินรวมที่ลูกค้าควรจะชำระ ทางร้านฯ จะติดต่อลูกค้ากลับไปตามข้อมูลที่ให้ไว้ในระบบ
 • จัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ไทย
 • จัดส่งสินค้าทุกวันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้น วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • แจ้งโอนเงิน ก่อนเวลา 21.00 น. จัดส่งสินค้า วันถัดไป
 • แจ้งโอนเงิน หลังเวลา 21.00 น. จัดส่งสินค้า ในรอบถัดไป
 
ส่งแบบลงทะเบียน 
 • ยอดสั่งซื้อสินค้าไม่เกิน 1,500 บาท  คิดค่าส่ง 30 บาท
 • เขตกรุงเทพ และปริมณฑล  ลูกค้าจะได้รับสินค้าประมาณ  3 - 5 วันทำการ
 • ต่างจังหวัด  ลูกค้าจะได้รับสินค้าประมาณ 5 - 7 วันทำการ
 • เช็คสถานะพัสดุได้เฉพาะตอนเข้าระบบไปรษณีย์ต้นทาง และวันที่พัสดุส่งถึงผู้รับแล้ว 

 

ส่งแบบด่วน EMS

 • ค่าส่งเริ่มต้น 55 บาท
 • ยอดสั่งซื้อสินค้าตั้งแต่ 1,501 - 3,000 บาท ค่าส่ง 70 บาท
 • ยอดสั่งซื้อสินค้าตั้งแต่ 3,001 - 5,000 บาท ค่าส่ง 90 บาท
 • ยอดสั่งซื้อสินค้าตั้งแต่ 5001 บาทขึ้นไป ค่าส่ง 120 บาท
 • เขตกรุงเทพ และปริมณฑล  ลูกค้าจะได้รับสินค้าประมาณ 1-2 วันทำการ
 • ต่างจังหวัด ลูกค้าจะได้รับสินค้าประมาณ 2-3 วันทำการ
 • เช็คสถานะพัสดุได้ทุกขั้นตอนการนำส่ง ตั้งแต่เข้าระบบต้นทางจนถึงไปรษณีย์ปลายทาง

 

การตีกลับพัสดุ

สาเหตุที่พัสดุถูกตีกลับ

 • ลูกค้ากรอกชื่อหรือที่อยู่ ไม่ชัดเจน ไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง ทำให้ไปรษณีย์ไม่สามารถนำจ่ายได้ (เช่น ไม่ระบุชื่อบริษัทฯ, ไม่มีหมู่, ไม่มีตำบล, หรือรหัสไปรษณีย์ผิด)
 • ไม่มีคนเซ็นรับ หรือบ้านปิด  ไปรษณีย์จะออกใบแจ้งให้ไปรับพัสดุที่ไปรษณีย์ปลายทางของลูกค้า แต่ถ้าไม่ไปรับตามกำหนด พัสดุก็จะถูกต่ีกลับมายังร้าน ฯ
 • กรณีพัสดุถูกตีกลับมาที่ร้านฯ แล้ว ทางร้านจะแจ้งให้ลูกค้าทราบ เพื่อจัดส่งสินค้ากลับไปให้ลูกค้าใหม่
 • การจัดส่งสินค้าไปให้ลูกค้าใหม่  ลูกค้าจะต้องชำระเงินค่าส่งก่อน ทางร้านฯ จึงจะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ใหม่


หมวดหมู่สินค้า