วิธีใช้กระดาษลอกลายญี่ปุ่น Moonveil Tracing Paper

Last updated: Aug 7, 2020  |  4798 จำนวนผู้เข้าชม  |  บทความ

วิธีใช้กระดาษลอกลายญี่ปุ่น Moonveil Tracing Paper

  • กระดาษลอกลายญี่ปุ่น Moonveil Tracing Paper ใช้คู่กับ ปากกาลอกลาย Transfer Marker
  • ใช้สำหรับลายลอกลงบนผ้าได้ง่าย เสร็จเร็ว
  • ใช้สำหรับงานปักผ้า