วิธีใส่หัวซิปฟันโลหะให้ลื่นปรืด ๆ

Last updated: Feb 20, 2020  |  3001 จำนวนผู้เข้าชม  |  บทความ

วิธีใส่หัวซิปฟันโลหะให้ลื่นปรืด ๆ

วิธีใส่หัวซิปให้ลื่นปรืด ๆ

  1. ลักษณะของฟันซิป ด้านหนึ่งจะมีปุ่มเล็ก ๆ ยื่นออกมา ส่วนอีกด้านหนึ่งจะเรียบ ๆ
  2. ให้นำเอาก้นของหัวซิปใส่เข้าไปด้านที่ฟันซิปมีปุ่มเล็ก ๆ (จะรูดซิปได้ลื่น ไม่ติดขัด)
  3. ตรงข้ามกัน ถ้านำไปใส่อีกด้านหนึ่งที่เรียบ ๆ (จะทำให้รูดซิปติดขัดค่ะ)