เข็มหมุด


Clover-2507

THB 300 ฿ 300

57-409

THB 220 ฿ 220
New

57-303

THB 300 ฿ 300
New

57-326

THB 300 ฿ 300
New

57-327

THB 300 ฿ 300

Pin-04

ขนาด 0.5 x 36 mm. (บรรจุ 100 ชิ้น)

THB 120 ฿ 120

Pin-NS111

Sew Mate ขนาด 0.6 * 48.5 mm. บรรจุ 60 ชิ้น

THB 90 ฿ 90

Pin-NS112

Sew Mate ขนาด 0.6 * 48.5 mm. บรรจุ 60 ชิ้น

THB 90 ฿ 90

Pin-NS113

Sew Mate ขนาด 0.6 * 48.5 mm. บรรจุ 60 ชิ้น

THB 90 ฿ 90

Pin-NS114

Sew Mate ขนาด 0.6 * 48.5 mm. บรรจุ 60 ชิ้น

THB 90 ฿ 90

GPH-100

ยาว 0.6 * 35 มม. บรรจุ 100 เล่ม ARCH ไต้หวัน

THB 120 ฿ 120

Pin-05

THB 25 ฿ 25

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Pin-06

THB 45 ฿ 45

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Pin-09

ขนาด 0.5 * 36 มม. บรรจุ 40 เล่ม ญี่ปุ่น

THB 190 ฿ 190

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Pin-08

THB 190 ฿ 190

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Pin-11

THB 30 ฿ 30

Pin-12

THB 15 ฿ 15

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

✿ หมวดหมู่สินค้า