ซิป, ซิปตัด, หัวซิป


New

YKK-18

(เหลือสีชมพู, สีแดง)

฿ 7 ฿ 7

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

YKK-20

฿ 8 ฿ 8

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

YKK-30

฿ 12 ฿ 12

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

YKK-35

฿ 14 ฿ 14

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

YKK-40

฿ 15 ฿ 15

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

YKK-50

฿ 20 ฿ 20

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Zip-LL25

฿ 22 ฿ 22

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Zip-LL30

฿ 25 ฿ 25

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Zip-LL35

฿ 28 ฿ 28

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

Zip-YKK15

฿ 18 ฿ 18

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

Zip-YKK20

฿ 20 ฿ 20

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

Zip-YKK25

฿ 22 ฿ 22

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

Zip-NL12

฿ 10 ฿ 10

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

Zip-NL15

฿ 12 ฿ 12

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

Zip-NL20

฿ 15 ฿ 15

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

Zip-NL25

฿ 18 ฿ 18

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Zip-38

฿ 45 ฿ 45

Zip-30

฿ 40 ฿ 40

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Zip-35

฿ 45 ฿ 45

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Zip-40

฿ 50 ฿ 50

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Zip-001

ยาว 12, 15, 20, 30, 40 ซม.

฿ 12 ฿ 12

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Zip-130

฿ 30 ฿ 30

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ZZ-22

ใช้กับซิปฟันโลหะ

฿ 20 ฿ 20

ZZ-20

ใช้กับซิปฟันโลหะ

฿ 25 ฿ 25

Zip-NL

฿ 10 ฿ 10

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ZZ-NL01

ใช้กับซิปไนล่อน

฿ 10 ฿ 10

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

ZZ-NL03

฿ 15 ฿ 15

หมวดหมู่สินค้า